Program – dzień II

Nauka Kariera Biznes

 

Data: 24 października 2017 r.

Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Narutowicza 34, 90-135 Łódź

 

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Powitanie

10:10 – 12.30

 Dwie strony medalu –  naukowcy w biznesie.

10.10 – 10.30 Zrozumieć sektor nieakademicki.
Dr Maciej Kozakiewicz, Prezes Zarządu / CEO POLSKA WITALNA SP Z O. O., Dziekan Wydziału  Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi
10.30 – 10.50 Nauka i badania nie tylko na Uczelni.
Andrzej Berut – Dyrektor ds. Rozwoju –  „Bionanopark” sp. z o.o.

Bartosz Rzętkiewicz –  Dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

10.50 – 12.10

 

Dyskusja

Moderacja: Michał Kaczmarek (RPK Łódź) i Maciej Kozakiewicz

 

12.10 – 13.00

Przerwa  – Lunch

SESJA konsultacji/ dyskusji / wymiany doświadczeń/ mini warsztaty.

 13.00 – 16.00

 Kreatywne myślenie w planowaniu kariery naukowej

Stolik 1. 

Jak zaplanować współpracę naukowca z przedsiębiorcą?

Prowadzący: Andrzej Berut – Dyrektor ds. Rozwoju –  „Bionanopark” sp. z o.o. i Bartosz Rzętkiewicz –  Dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Stolik 2. Jak zbudować i poprowadzić  z sukcesem firmę spin-off / spin-out
Prowadzący: Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego; Politechnika Łódzka: Sekcja Transferu Technologii oraz  Centrum Transferu Technologii PŁ Sp. z o.o.)
Stolik 3.

Własność intelektualna – jak nią zarządzać i na niej zarobić? 

Prowadzący: Ewa Postolska Prezes Zarządu Akceleratora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego

Stolik 4.

Jakie umiejętności i kwalifikacje doktorantów i młodych naukowców są poszukiwane przez sektor prywatny?

Prowadzący: Małgorzata Walczak-Gomuła – Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. oraz przedstawiciel Centrum Transferu Technologii PŁ Sp. z o.o.
Stolik 5. 

Jak zdobyć doświadczenie w sektorze pozaakademickim, na studiach doktoranckich?

Prowadzący: Jędrzej Szynkowski – Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego

Stolik 6.

Jak przygotować dobre CV dla sektora prywatnego

Prowadzący: Ewa Worotyńska–Kos; Alicja Rasmus – Biuro Karier Politechniki Łódzkiej

Stolik 7. Jak zdobywać doświadczenie i umiejętności poprzez pracę w innych krajach i w różnych sektorach. EURAXESS.
Prowadzący: Michał Kaczmarek – RPK Łódź